#CONCHUNG- #CONRIÊNG, Chủ đề mà cả cã hội quan tâm với những chuyện phức tạp , nhiều khi là mối ngu

#CONCHUNG- #CONRIÊNG
Chủ đề mà cả cã hội quan tâm với những chuyện phức tạp , nhiều khi là mối nguy hiểm tiềm tàng.
Cá nhân tôi - tôi rất TÀN NHẪN với con mình và con ck. Tôi chả sợ k vừa lòng ai. Mà tôi chả sợ ai bàn tán ra vào , hay phải ngọt nhạt này nọ. Vấn đề tôi quan tâm là những đứa con dc lớn lên bên tôi, chúng phải NGOAN- HIẾU THẢO VỚI GIA ĐÌNH- và trở thành NGƯỜI HỮU ÍCH CHO XÃ HỘI???
Cho tôi biết ý kiến của các bạn sau khi xem hết ctrinh này!
24/05/2019

Xem thêm...

Khách hàng tiêu biểu của GALATRAVEL

0963 626 909