https://zalo

https://zalo.me/g/bhcvtv672
?Mn đag bán son Gy chưa add Fb inb gy add nha vào nhóm Training thì " Gởi Banner" vào để biết rõ bạn trực thuộc ai
Hẹn mn 19g30 19/11/2018
?Bài training hôm nay là " Bí quyết Thu Hút Khách Hàng & Chốt Sale "
?Nhớ tập họp đông đủ để ko bỏ lỡ 1 bài nào nhé
-19g khoá group ko nhận thêm người
- Tham gia khi bạn nhập hàng 1 tháng đổ lại
22/05/2019

Xem thêm...

Khách hàng tiêu biểu của GALATRAVEL

0963 626 909