You learn more from failure than from success

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you....Failure builds character ...?
Bạn tìm hiểu thêm từ sự cố hơn là từ thành công. Đừng để nó ngăn cản bạn.... sự cố xây dựng đánh giá... ?
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này
17/04/2019
7 T_COMMENT:
Lilly Luta
19-11-2018, 00:51:34
Trương Văn Chung =..=
Trương Văn Chung
19-11-2018, 00:51:34
Doi mat ya nho Hoài
Lilly Luta
19-11-2018, 00:51:34
MaShi Huỳnh cảm ơn em
MaShi Huỳnh
19-11-2018, 00:51:34
Mến chị từ bộ phim "Đảo Ngọc Tình Yêu" ước gì co thêm p2 ❤️❤️❤️
Tam Nguyen
19-11-2018, 00:51:34
Quánh liên quân thua vì team thì build tính cách ntn Lu nhỉ :)))
Sơn Huynh
19-11-2018, 00:51:34
Lilly Luta ,vui vẻ ngủ ngon người đẹp,, ?
Lilly Luta
19-11-2018, 00:51:34
?

Xem thêm...

Khách hàng tiêu biểu của GALATRAVEL

0963 626 909